Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι η επώδυνη φλεγμονώδης κατάσταση του πέλματος. Πρόκειται για την διάταση-κάκωση του ιστού που συνδέει το οστό της πτέρνας με το μετατάρσιο.

Οφείλεται σε διάφορους παράγοντες είτε ανατομικούς (πλατυποδία, κοιλοποδία), σε παθήσεις όπως ο διαβήτης ή ακόμα και σε τραυματισμούς.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, την κρυοθεραπεία και την πλήρη αποχή από κάθε αθλητική δραστηριότητα.

Start typing and press Enter to search