Κέντρο Φυσικοθεραπείας
Χατζηαντωνίου 13 - Μαρούσι 15124
(Δίπλα στο ΙΚΑ Αμαρουσίου)
Ανδρέας Δαφνής
τ.Καθηγητής Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Κέντρο Φυσικοθεραπείας
Χατζηαντωνίου 13 - Μαρούσι 15124
(Δίπλα στο ΙΚΑ Αμαρουσίου)
Ανδρέας Δαφνής
τ.Καθηγητής Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία εἶναι ἡ ἐφαρμογή κατάλληλων ἠλεκτροθεραπευτικῶν καί ὑδροθεραπευτικών μέσων, καθῶς ἐπίσης εἰδικῶν ἀσκήσεων καί μάλαξης.
Σκοπός τους εἶναι ἡ πρόληψη, ἡ βελτίωση καί ἡ ἀποκατάσταση παθολογικῶν καταστάσεων, συγγενῶν ἤ ἐπίκτητων και τραυματικῶν ἤ ἐκφυλιστικῶν βλαβῶν.

Αποκατάσταση

Το κέντρο μας είναι εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο ηλεκτροθεραπευτικό εξοπλισμό προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η επιστημονική και προγραμματισμένη χρήση του αντιμετωπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τις παθήσεις.

☉ Ορθοπεδικών Παθήσεων ☉ Νευρολογικών Παθήσεων ☉ Αθλητικών Παθήσεων ☉ Ρευματικών Παθήσεων ☉ Καρδιακών Παθήσεων ☉ Αναπνευστικών Παθήσεων ☉ Θεραπευτική Γυμναστική

physiotherapy-massage1

Μάλαξη

Ἡ μάλαξη (μασάζ) ἐφαρμόζετε στό ἀνθρώπινο σῶμα γιά θεραπευτικούς, χαλαρωτικούς καί καλαισθητικούς σκοπούς. Εἶναι γνωστό πώς τό δέρμα εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπινου σώματος.Πολλές ἀσθένειες ἀνακαλύπτονται καί μόνο ἀπό τό χρῶμα ἤ τήν κατάσταση τοῦ δέρματος.

andreas-dafnis-physiotherapeia-033

Κρουστικός Υπέρηχος

Άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου μέσω εστιασμένων ωστικών κυμάτων.

Η θεραπεία με την χρήση κρουστικού υπέρηχου αποτελεί την πλέον σύγχρονη συντηρητική και ασφαλή αντιμετώπιση των τενοντοπαθειών.

Θεραπεία κατάγματος

Τό κάταγμα εἶναι ἀπό τίς συχνότερες τραυματικές βλάβες τοῦ ανθρώπινου σώματος. Ἠ πώρωση ἀποτελεῖ τή πιό ὲξελιγμένη μορφή ὲπουλωτικῆς διεργασίας στόν ὸργανισμό διότι ὰποκαθιστᾶ τή λύση τῆς συνέχειας ἑνός ὸστοῦ μέ ὀστικό ἱστό πού παρουσιάζει ὑψηλοῦ βαθμοῦ ὁμοιότητα πρός τόν φυσιολογικό καί ὄχι μέ ἱστό κατώτερης ποιότητας, ὅπως εἶναι ή οὐλή σέ τραύματα δέρματος ἤ ἄλλων ἱστῶν.

Μέ τήν χρήση τῶν μαγνητικῶν πεδίων μειώνεται ὁ χρόνος πού χρειάζεται γιά τήν πώρωση ἑνός κατάγματος μέσω τής δημιουργίας ἠλεκτρικῶν φορτίων στήν περιοχή.Μέ τή δημιουργία αὐτῶν τῶν φορτίων ἀπελευθερώνονται στήν ἑστία διάφοροι βιοχημικοί διαμεσολαβητές, ὅπως προσταγλαδίνες, καθῶς και αὺξητικοί καί ὸστεογεννητικοί παράγοντες.Όταν ἡ πώρωση ἐχει προχωρήσει σέ ἀσφαλές ἐπίπεδο ἀρχίζει ἡ σταδιακή κινητοποίηση τῆς περιοχῆς μέ σκοπό τήν ἀποφυγή τῆς δυσκαμψίας και τήν ἐνδυμάμωση τῶν μυῶν.

Όταν ἡ πώρωση ἐχει προχωρήσει σέ ἀσφαλές ἐπίπεδο ἀρχίζει ἡ σταδιακή κινητοποίηση τῆς περιοχῆς μέ σκοπό τήν ἀποφυγή τῆς δυσκαμψίας και τήν ἐνδυμάμωση τῶν μυῶν.

Ακράτεια Ούρων

Θεραπευτική γυμναστική
για τον περιορισμό ἤ καί ἐξαφάνιση
τῆς ἀκράτειας.

Μυϊκές κράμπες

Κράμπα εἶναι ἕνας ἀπότομος,
ἀκούσιος καί ἐπώδυνος μυϊκός σπασμός.
Γιατί εμφανίζονται και πώς αντιμετωπίζονται;

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Start typing and press Enter to search