Μιά ὄχι συχνή πάθηση εἶναι ἡ ὀστεοαρθρίτιδα τῆς στερνοκλειδικῆς ἄρθρωσης.Ἡ ἄρθρωση αὐτή βρίσκεται στήν πρόσθια ἐπιφάνεια τοῦ θώρακα καί ἀποτελεῖ τό σημεῖο στό ὁποῖο ἔρχονται σέ ἐπαφή τά ὀστά τῆς κλείδας καί τοῦ στέρνου.Εἶναι ἡ μοναδική ἄρθρωση πού ἑνώνει τό ἄνω ἄκρο μέ τόν θώρακα.
Ἡ πάθηση παρουσιάζεται μέ τοπικό πόνο οἴδημα καί σπανιότερα ἐρυθρότητα.Συνήθως εἶναι μονόπλευρα.Δέν σχετίζεται μέ κάκωση καί ἀντιμετωπίζεται μέ πάγο ἀποχή ἀπό δραστηριότητες καί φαρμακευτική ἀγωγή.Σέ ἐπιμονή τῶν συμπτωμάτων ἡ φυσικοθεραπεία θά βοηθήσει μέ τήν χρήση ἀναλγητικῶν μέσων (βοηθᾶ σημαντικά τό λέϊζερ ὑψηλῆς ἰσχύος) καί τήν κατάλληλη κινητοποίηση.

 

 

 

Start typing and press Enter to search