Με τον όρο ΚΕΚ (ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) εννοούμε τις κακώσεις, δηλαδή τον τραυματισμό του οστέινου κρανίου και του εγκεφάλου.

Οι ΚΕΚ μπορεί να είναι ανοικτές ή κλειστές .

Οι βλάβες που προκαλούνται διακρίνονται σε πρωτογενείς (βλάβη τη στιγμή του τραυματισμού) και δευτερογενείς (επιπρόσθετη εξελισσόμενη εγκεφαλική βλάβη που συμβαίνει ώρες ή και μέρες μετά τον αρχικό τραυματισμό).

Η θεραπεία τους εξαρτάται από την σοβαρότητά τους και σε σοβαρότερες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί χειρουργική επέμβαση με σκοπό τη μείωση της ενδοκρανιακής πίεσης.

Start typing and press Enter to search