Κακώσεις νεύρων ονομάζονται οι βλάβες των νεύρων που βρίσκονται εκτός εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού. Οφείλονται κυρίως σε τραυματισμούς, μετεγχειρητικές ή και ιατρογενείς βλάβες.

Η καταστροφή των νεύρων οδηγεί στην αποδυνάμωση ή ακόμα και στην παράλυση των μυών. Διακρίνονται σε απλές και σύνθετες κακώσεις.

Στην περίπτωση αυτή κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

Start typing and press Enter to search