Εξοπλισμός

Το φυσικοθεραπευτήριο είναι εξοπλισμένο με αξιόπιστο και συνεχώς ανανεούμενο εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Λέιζερ
 • Διαθερμία
 • Διαδυναμικά
 • Tens
 • Κρουστικό Υπέρηχο
  (Shock Wave)
 • Έλξη
 • Παραφινόλουτρο
 • Κυκλοφορητή Άκρων
 • Biofeedback
 • Ηλεκτροβελονισμό
 • K-LASER
 • Υπέρηχο
 • Μαγνητικά Πεδία
 • Όργανα Γυμναστικής
 • Ηλεκτρομάλαξη
 • Ιοντοφόρεση

• Λέιζερ • Διαθερμία • Διαδυναμικά • Tens • Κρουστικό Υπέρηχο (Shock Wave) • Έλξη • Παραφινόλουτρο • Κυκλοφορητή Άκρων • Biofeedback • Ηλεκτροβελονισμό
• Δινόλουτρο • Υπέρηχο • Μαγνητικά Πεδία • Όργανα Γυμναστικής • Ηλεκτρομάλαξη • Ιοντοφόρεση • Οστικό Διεγέρτη

Start typing and press Enter to search