Ακράτεια

Σύμφωνα μέ τούς οὐρολόγους ἀκράτεια οὖρων εἶναι ἡ μή ἐλεγχόμενη ἀπώλεια οὖρων.Συχνά προκαλεῖ προβλήματα ὑγιεινῆς (δερματίτιδες) ἤ προβλήματα κοινωνικῆς ἀποδοχῆς(μυρωδιές, βρεγμένα ρούχα).Ἔχει σημαντική κοινωνική διάσταση ἀφού συχνά συνδυάζεται μέ αἴσθημα ντροπῆς, ἀπομόνωσης καί κατάθλιψης.

Ἡ  ἀκράτεια οὖρων εἶναι πιό συχνή μέ τήν πάροδο τῆς  ἡλικίας. Εἶναι δύο φορές συχνότερη στίς γυναῖκες ἀπό τούς ἄνδρες. Στη χώρα μας δέν ὑπάρχουν  μεγάλες ἐπιδημιολογικές μελέτες, ἀλλά σέ ἔρευνα πού ἔχει γίνει στά ΚΑΠΗ τό 25% τῶν ἀνδρῶν καί τό 50% τῶν γυναικῶν δήλωσαν κάποια μορφή ἀκράτειας.
Μεγάλος ἀριθμός καταστάσεων καί διαταραχῶν μποροῦν νά δημιουργήσουν ἀκράτεια οὔρων. Γυναικολογικές χειρουργικές ἐπεμβάσεις,κακώσεις και τραυματισμοί στην πύελο και την σπονδυλική στήλη, νευρολογικές παθήσεις, φλεγμονές και οὐρολοιμώξεις, ἐγκυμοσύνες (κυρίως πολύτοκες), καθῶς και ὡς συνέπεια τῆς γήρανσης  μετά ἀπό τήν ἐμμηνόπαυση.

Start typing and press Enter to search